Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2010

*. Ν 2801/2000. Ταξινόμηση Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων μέχρι 8 τόνους σε μελισσοκόμους.


Ν 2801/ΦΕΚ 46/Α/3-3-2000
ΦΕΚ 696/ΤΒ/6-6-2000 του Υπουργείου Μεταφοράς και Επικοινωνιών
Ταξινόμηση Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων μέχρι 8 τόνους σε μελισσοκόμους.
1. Επιτρέπεται η χορήγηση μιας άδειας κυκλοφορίας φορτηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους μέχρι 8000 χιλιόγραμμων στους έχοντες μελισσοκομικές επιχειρήσεις, χωρίς την προϋπόθεση πραγματοποίησης των ακαθάριστων εσόδων, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ 3 του άρθρου 2 του Ν 1959/91, όπως αυτές ισχύουν σήμερα.
2. Καθορίζουμε τις προϋποθέσεις απόκτησης ΦΙΧ αυτ/του μικτού βάρους μέχρι 8000 χιλιόγραμμων στις μελισσοκομικές επιχειρήσεις ως εξής:
α. Ο ενδιαφερόμενος για να αποκτήσει την άδεια κυκλοφορίας του ΦΙΧ αυτ/του μέχρι 8000 χιλιόγραμμων μικτού βάρους, πρέπει να είναι μελισσοτρόφος από τριετίας (να κατέχει μελισσοκομικό βιβλιάριο) και να κατέχει πάνω από 200 μελισσοσμήνη και
β. Να χαρακτηρίζεται κατά κύρια απασχόληση γεωργός (να έχει εισοδήματα και χρόνο απασχόλησης από τη γεωργία πάνω από 50% των συνολικών εισοδημάτων και χρόνου απασχόλησης κάθε επαγγελματικής δραστηριότητας).
Για τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Ν.Α της χώρας, απαιτείται βεβαίωση της νομαρχιακής υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας η οποία να βεβαιώνει τα παραπάνω.
γ. Ο τύπος της χορηγούμενης βεβαίωσης είναι ο εξής:
Βεβαίωση
Ο ή Η ……………………………………………κάτοικος…………………είναι κατά κύρια απασχόληση γεωργός και μελισσοτρόφος από τριετίας, κατέχει πάνω από 200 μελισσοσμήνη και έχει ανάγκη απόκτησης άδειας ΦΙΧ αυτοκινήτου μικτού βάρους μέχρι 8000 χιλιόγραμμων για τις μετακινήσεις αυτών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Παπάγου, 25 Απριλίου 2000
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΓΕΩΡΠΑΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Γ. ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ - ΧΡ. ΒΕΡΕΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου