Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2010

*. Έκδοση Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου (Απόφαση αριθμ. 570910/14-05-2001).-

Α) Το Μελισσοκομικό βιβλιάριο είναι υποχρεωτικό για όλους όσους έχουν στην κατοχή τους τουλάχιστο δέκα (10) μελισσοσμήνη. Αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση του είναι η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης του τόπου της μόνιμης κατοικίας του.

Β) Οι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου είναι υποχρεωμένοι να το προσκομίζουν στην αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης για θεώρηση στις παρακάτω περιπτώσεις:

1) Σε κάθε μεταβολή του αριθμού των μελισσοσμηνών μεγαλύτερη η ίση με το 10% των υπαρχόντων και για αριθμό τουλάχιστο 10 μελισσοσμηνών.

2) Μετά την παρέλευση διετίας από την έκδοση ή προηγούμενη θεώρηση του.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

I. Αίτηση-δήλωση 2 (χορηγούμενη και από την υπηρεσία)
II. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986 για την ακρίβεια των δηλωμένων στοιχείων.
III. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.
IV. Αποδεικτικά στοιχεία απόκτησης μελισσοσμηνών.
V. Βεβαίωση περί κατοχής μελισσοσμηνών από μελισσοκομικό σύλλογο ή εφόσον δεν υπάρχει από αγροτικό σύλλογο της περιοχής της νόμιμης κατοικίας του.

Η έκδοση του Βιβλιαρίου πραγματοποιείται όλο το έτος

2 σχόλια:

  1. Στην περίπτωση που τα μελίσσια προέρχονται από αφεσμούς τι γίνεται? Πάντα είχα αυτή την απορία...

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Σωστό Χρήστο.Ισως για να ΄"κουφαθεί" ο υπαλληλος τον υπογράφεις υπευθ. δήλωση ν.1599/86 οτι πρόκειται περι αφεσμών.

    ΑπάντησηΔιαγραφή