Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2012

*. Αποθήκευση οξαλικού οξέος σε διάλυμα σακχαρόζης.Stefan Μπογκντάνοφ, Verena Kilchenmann, Jean-Daniel Chamere, Anton Imdorf
Swiss Bee Κέντρο Ερευνών

Ελεύθερη μετάφραση

Η εναλλακτική θεραπεία κατά της Varroa destructor προτείνει μία θεραπεία με οξαλικό οξύ στα τέλη του φθινοπώρου, όταν δεν υπάρχει γόνος. Το οξαλικό οξύ μπορεί να ψεκαστεί (30 g διένυδρου οξαλικού οξέος σε ένα λίτρο νερό, (Imdorf , 1995) ή να διαβρέχουν με 35 γρ διένυδρου οξαλικού οξέος σε ένα λίτρο διαλύματος σακχαρόζης, αναλογία 1:1, (Chamere , 2001)
Πολλοί μελισσοκόμοι παρατηρούν  ότι το διάλυμα οξαλικού οξέος σακχαρόζης που χρησιμοποιείται  αλλάζει χρώμα σε καφέ μετά από παρατεταμένη αποθήκευση σε θερμοκρασία δωματίου. Ανάλυση του χρωματισμένου διαλύματος έδειξε μια μεγάλη αύξηση της υδροξυμεθυλοφουρφουράλη(HMF). Αυτή είναι η ουσία που χρησιμοποιείται για να ανιχνεύσουμε την απώλεια της ποιότητας στην υπερθέρμανση του μέλιου. Διάλυμα σακχαρόζης με υψηλή περιεκτικότητα σε HMF είναι τοξικό για τις μέλισσες (Jachimowrtz , 1975).
Σε μία εργαστηριακή δοκιμή μελετήθηκε η επίδραση των διαφόρων συνθηκών αποθήκευσης για την αύξηση της περιεκτικότητας σε HMF σε διάλυμα σακχαρόζης και οξαλικού οξέος.

Οι συνθήκες αποθήκευσης

        Θερμοκρασία δωματίου με το φως της ημέρας
        Θερμοκρασία δωματίου χωρίς το φως της ημέρας
        Αποθήκευση στο σκοτάδι στους 15 ° C,
        Ψυγείο στους 4 ° C
        Βαθιά καταψύξη στους -20 ° C

ΑνάλυσηΤο διάλυμα που δοκιμάστηκε, περιείχε 60 g διένυδρου οξαλικού οξέος σε ένα λίτρο σιροπιού (1:1). Η περιεκτικότητα HMF στο εξουδετερωμένο διάλυμα (ρΗ μεταξύ 5 και 7) αναλύθηκε με την μέθοδο  της φωτομετρίας (Μπογκντάνοφ, 1997) σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια 57 εβδομάδων (Εικ. 1).

 Σχήμα. 1: Επίδραση της αποθήκευσης του οξαλικού οξέος σε διαλύμα σακχαρόζης με περιεχόμενο HMF.

Αποτελέσματα και Συζήτηση

Η θερμοκρασία αποθήκευσης έχει μια μεγάλη επίδραση επί του σχηματισμού HMF ήδη μετά από μερικές εβδομάδες αποθήκευσης. Σε θερμοκρασία δωματίου, υπάρχει μεγάλη αύξηση της περιεκτικότητας HMF. Το φως της ημέρας δεν έχει καμία επιρροή στη διαμόρφωση της HMF. Η παραγωγή του HMF μειώθηκε πολύ κατά τη διάρκεια αποθήκευσης στους 15 ° C. Αποθήκευση στους 4 ° C ή παρακάτω φαίνεται να είναι ιδανική.
Το Οξαλικό οξύ προκαλεί τον σχηματισμό HMF, καθώς και άλλα προϊόντα αποδόμηση της σουκρόζης που είναι ο λόγος για το καφέ χρώμα του διαλύματος  (εικ. 2).

Σχήμα. 2: Αλλαγή στο χρώμα του οξαλικού οξέος σε διάλυμα σακχαρόζης σε διάφορες συνθήκες αποθήκευσης κατά τη διάρκεια 57 εβδομάδων.

Το Οξαλικό οξύ ήταν σταθερό καθ 'όλη την διάρκεια της δοκιμής. Δεν υπάρχει μείωση της συγκέντρωσης, και έτσι δεν υπάρχει μείωση της αποτελεσματικότητας .

Επομένως, συνιστάται ως προφύλαξη τη χρήση πρόσφατα παρασκευασμένων διαλυμάτων ή  τα διαλύματα να φυλάσσονται σε ψυγείο. Το διάλυμα μπορεί να αποθηκευτεί σε μέγιστης διάρκειας 6 μηνών σε μία θερμοκρασία αποθήκευσης κάτω  των 15 ° C.

Dave Cushman

1 σχόλιο: