Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2011

*. Ελεύθερο Διαθέσιμο Λογισμικό για Άτομα με Αναπηρία ( ΑμεΑ).-


Ιστοσελίδα  δημιούργησε το Εργαστήριο Φωνής και Προσβασιμότητας του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και περιέχει συγκεντρωμένα όλα τα υπάρχοντα ελεύθερα ή ανοικτού κώδικα λογισμικά, τα οποία λειτουργούν ως βοηθήματα  της προσβασιμότητας στη χρήση υπολογιστών, των ατόμων  με ειδικές ανάγκες ή αναπηρίες. Άνθρωποι με χαμηλή όραση ή τύφλωση, με απώλεια ακοής, με αναπηρία λόγου ή κινητική αναπηρία, μπορούν να αξιοποιήσουν αυτά τα προγράμματα .
 Η ιστοσελίδα υπάρχει στη διεύθυνση: 
http://access.uoa.gr/ATHENA/gre/pages/home

1 σχόλιο: